Kontakty

Toto webové sídlo www.sukov.sk spravuje Obec Sukov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Sukov 

Adresa:
Obecný úrad Sukov 
Sukov 63
067 02 Čabiny

IČO: 00323616

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Región: Laborecké združenie miest a obcí
Počet obyvateľov: 147
Rozloha: 819 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1557

Všeobecné informácie: obecnyurad@sukov.sk, obec.sukov@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 057 73 97 141

Kompetencie:
Obec Sukov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Sukov je zriadený na Miestnom úrade v: Medzilaborciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár